Memaksimumkan sumbangan untuk jamaah

Oleh Rossem

TIDAK ada yang lebih berharga untuk kita sumbangkan kepada Islam melainkan bekerja dengan jamaah dan melalui jamaah. Pendekatan jamaah selain dituntut oleh Islam, merupakan cara yang paling efektif untuk merealisasikan matlamat menegakkan negara berlandaskan syariat Islam.

Dalam jamaah terkumpul individu-individu yang memiliki persamaan, kemudian persamaan itu diikat dalam ikatan yang besar, umpama lidi, jika satu mudah dipatahkan, maka bila sudah banyak, diikat menjadi satu ikatan yang kukuh dan padu, justeru kekuatannya boleh menyapu bersih apa juga jenis sampah yang ada. Kekuatan yang terbina itu akan menjadi momentum untuk meletakkan ummah di tempat yang sewajarnya dan digeruni.

Kita hidup dalam masyarakat yang sangat arif bahawa kekuatan ummah itu hanya akan terbina sekiranya organisasi itu dipacukan oleh kesepakatan para jamaah. Itu merupakan kata kunci yang jelas dan tidak boleh ditawar menawar. Kekuatan individu pastinya masih ada keterbatasannya dan keterbatasan itu hanya boleh diperlengkapkan dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada individu yang lain.

Kesedaran mendalam

Pilihan untuk bekerja di dalam dan melalui jamaah hanya lahir dari kesedaran mendalam, tapi kesedaran saja tidak cukup melainkan disertai persyaratan psikologis lain seperti kesedaran bahawa, kita adalah bahagian dari fungsi pencapaian tujuan.

Jadi sehebat apa pun seseorang individu, dia tidak boleh merasa lebih besar daripada strategi dimana ia merupakan salah satu bahagiannya. Jika ada individu yang terasa ia lebih besar dari strategi jamaah, maka strategi akan beratakan. Untuk itu individu harus memiliki kerendahan hati yang tulus.

Selain itu, ketaatan kepada pemimpin jamaah haruslah diletakkan pada urutan terpenting. Pemimpin akan menjadi efektif apabila memiliki prajurit-prajurit yang taat dan setia. Ketaatan dan kesetiaan adalah inti keprajuritan. Bila kita memasuki jamaah, kita harus bersiap untuk menjadi taat dan setia.

Namun, kreativiti tidak bertentangan dengan ketaatan dan kesetiaan; kita harus mengabungkan ketaatan dengan kreativiti kerana ketaatan lahir dari disiplin dan komitmen, sementara kreativiti lahir dari kecerdasan dan kelincahan. Dan itu merupakan perpaduan yang utuh.

Selanjutnya, bekerjasama walaupun berbeza. Perbedaan merupakan tabiat kehidupan yang tidak dapat dimatikan oleh jamaah. Perbedaan opini tidak sama dengan perpecahan, dan kerana itu kita tetap bersatu walaupun kita berbeda.

Jamaah yang efektif adalah jamaah yang upaya melontarkan idea-idea yang bernas kemudian merealisasikannya. Sementara kemampuan memunculkan idea-idea yang terbaik dan bernas itu lahirnya dari beberapa elemen; sasaran yang jelas, strategi yang tepat dan pelaku yang bekerja dengan penuh semangat dan berada dalam lingkungan strategi yang kondusif.

Jamaah yang didirikan untuk menegakkan syariat Allah SWT di muka bumi, akan menjadi efektif apabila ia memiliki syarat-syarat berikut:

Bukan kepentingan diri

Pertama, ikatan aqidah, bukan kepentingan. Orang yang bergabung dalam jamaah itu disatukan oleh ikatan aqidah, dan bekerja untuk kepentingan Islam. Mereka tidak disatukan oleh kepentingan duniawi yang biasanya lahir dari kekuatan nafsu.

Kedua, jamaah itu sarana, bukan tujuan. Jamaah itu tetap diposisikan sebagai sarana, bukan tujuan. Sehingga tiada alasan untuk memupuk fanatisme kesetiaan kepada kumpulan tertentu. Hilangnya fanatisme memungkinkan jamaah itu saling bekerjasama di antara mereka, membangun jaringan kekuatan, seterusnya menghindarkan diri dari terjebak dalam pertarungan yang saling mematikan.

Ketiga, sistem, bukan tokoh. Jamaah akan menjadi efektif jika orang yang ada di dalamnya bekerja dengan sebuah sistem yang jelas, bukan bekerja dengan seseorang yang berfungsi sebagai sistem. Pemimpin dan prajurit hanyalah bahagian dari strategi. Manakala sistem adalah sesuatu yang terpisah.

Keempat, mengelola perbedaan, bukan mematikannya. Jamaah yang efektif mampu merubah keragaman menjadi sumber kreativiti kolektifnya. Dan itu dilakukan melalui mekanisme syura.

Selamat bermuktamar!_

Advertisements

Leave a comment

Filed under General

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s